żywioł wody

Żywioł wody w astrologii i magii

Żywioł wody w Naturze reprezentują oceany, morza, rzeki, jeziora, stawy, wodospady, bagna i wszelkie zbiorniki wodne, ale również takie zjawiska atmosferyczne jak deszcz, śnieg i grad. W naszych domach miejscami z nim związanymi są łazienki, cała kanalizacja wodna, zlew w kuchni oraz …

Właściwości wody i jej pamięć

Woda jest nam niezbędnie potrzeba nam do życia, zachowania zdrowia i komfortu psychicznego. Towarzyszy nam dosłownie w każdym momencie. W Naturze ten żywioł reprezentują oceany, morza, rzeki, jeziora, stawy, wodospady, bagna, deszcz, śnieg i grad. Symbolicznie woda odnosi się do naszych uczuć i …