awatar

NAMASTE – widzę Cię

Namaste, widzę cię jako piękną Boską Istotę, której wieczna świadomość przenika twe ciało i umysł i lśni blaskiem twej prawdziwej jaźni. Kłaniam się przed tą Transcendentalną Istotą, która jest prawdziwym tobą. We wszystkich starożytnych kulturach uważano, że jesteśmy wiecznymi istotami, które tylko …
Duchowe nauki Awatarów

Duchowe nauki Awatarów

Awatarem nazywa się Boga, który zszedł na Ziemię, między ludzi. Czasami nawet nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego, że obcujemy z Awatarem – Bogiem, Istotą Najwyższą – który przychodzi do nas pod postacią innego człowieka. Książka „Duchowe nauki Awatarów” Jeffrey Armstrong …