UTZ

Handel, który jest fair

„Fair trade” (czyli sprawiedliwy handel) to ruch wspierający małych producentów z krajów rozwijających się. Ich zasadą jest działanie w myśl uczciwej konkurencji, poszanowania praw pracowników i ochrony środowiska naturalnego. Produkty „fair” jeszcze nie cieszą się w Polsce zbyt dużą popularnością, choć według …