O medycynie chińskiej słowami Iwony Pręciuk

MIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ – koncepcja człowieka w tradycyjnej medycynie chińskiej – Iwona Pręciuk

Źródło wiecznej młodości - Peter Kelder Medycyna chińska liczy sobie ponad 5000 lat i sięga wieków starożytnych z okresu dynastii SHANG (ok. 1000 lat p.n.e.). Jej rozkwit nastąpił 2000 lat temu. Skupiała ona w sobie przede wszystkim akupunkturę, ziołolecznictwo, masaż oraz diagnostykę chorób z pulsu i zmian na języku.

Źródłem rozkwitu medycyny chińskiej było dążenie do nieśmiertelności lub przynajmniej długowieczności. Ten kierunek rozwoju zawdzięczają Chiny taoizmowi, który czerpie wiedzę z obserwacji przyrody i zgłębiania związków kosmicznych. Chińczycy głęboko wierzyli, że lepiej jest dbać o zachowanie zdrowia niż walczyć z chorobą. Wiedzieli też, jak dokonać jednego i drugiego. Swoją wiedzę i mądrości lecznicze Chińczycy spisali po raz pierwszy już w III w. p.n.e. w „Żółtego Cesarza Księdze Medycyny Wewnętrznej”. Przedstawili w niej siły rządzące światem i człowiekiem, czynniki warunkujące zdrowie i powodujące choroby oraz metody ich zwalczania. W II w. p.n.e. stworzyli „Kanon Materia Medica”, w którym zawarli wiedzę o ziołach, stanowiących podstawę chińskiej fitoterapii.

Chińska kultura propaguje utrzymanie równowagi energetycznej w naszym organizmie, poprzez zapewnienie swobodnego przepływu Qi w naszym ciele. Ta równowaga energii jest kluczowym zagadnieniem w koncepcji Yin i Yang oraz Teorii Pięciu Przemian. Polega na funkcjonowaniu i pracy organizmu w harmonii z samym sobą i otoczeniem w celu osiągnięcia optymalnie dobrego samopoczucia.

Jak medycyna Tradycyjna Medycyna Chińska (TMC) postrzega człowieka?

Człowiek jest całością, na którą składają się ciało, umysł, emocje i Duch, i jako całość wchodzi w bliskie relacje z otoczeniem zewnętrznym. Tradycyjna Medycyna Chińska opiera się na założeniu jedności pomiędzy ciałem, a otoczeniem, co jest określane mianem „integralnej całości”.

Klasyczna starożytna medycyna chińska zakłada, że w organizmie najważniejsza jest równowaga, a gdy ona jest osiągnięta, to następują w człowieku procesy samoregulacji, które powodują prawidłowe funkcjonowanie wszystkich organów.

Na ludzkie ciało składa się wiele organów, z których każdy wypełnia inne funkcje. Różne funkcje są wzajemnie ze sobą powiązane, komplementarne bądź zależne od siebie. Narządy są ściśle połączone ze sobą za pomocą kanałów zwanych meridianami, będącymi drogami komunikacji pomiędzy głównymi narządami wewnętrznymi i otoczeniem zewnętrznym.

Jaki jest wpływ środowiska na zdrowie człowieka wg TCM?

Ponieważ człowiek żyje w naturze, odczuwa wszelkie zmiany, jakie w niej zachodzą. Na przykład zmiany pogody podczas każdej z czterech pór roku powodują zmianę normalnego rytmu ciała człowieka. Na podstawie tego faktu, lekarze są w stanie odnieść pewne choroby do konkretnej pory roku. Przykładowo, epidemiczne choroby gorączkowe występują najczęściej na wiosnę.

Terapeuci Tradycyjnej Medycyny Chińskiej zaobserwowali również związek pomiędzy chorobami, a porą dnia. Dolegliwości mogą stać się łagodniejsze bądź bardziej dokuczliwe w zależności od tego, czy jest wczesny poranek, późne popołudnie, czy też noc. Niektóre choroby przebiegają łagodnie rano, natomiast nasilają się dopiero wieczorem. Dzieje się tak, gdyż nasze ciało w dzień posiada więcej życiowej energii, która zwalcza czynniki chorobotwórcze. W nocy ciało odsyła energię organom, co powoduje wzmocnienie czynników powodujących choroby.

Jest kilka przyczyn, z powodu których ciało ma swój precyzyjny rytm i regularność (zegar biologiczny). Uczeni odkryli, że ludzki organizm przystosował się do czasu obrotu ziemi wokół własnej osi, który trwa 24 godziny. Udowodniono, że szyszynka, ciało przysadkowe i nadnercze są strukturami kontrolującymi rytm i regularność. Odkryto, że tętno, temperatura, ilość wdychanego tlenu i uwolnienie dwutlenku węgla, a także ilość wydzielanych hormonów ma swój własny cykl w ciągu doby. Teoria cyrkulacji Qi, charakterystyczna dla Tradycyjnej Medycyny Chińskiej mówi, że okresowe zmiany klimatu, które przychodzą co 12-60 lat, mają wpływ na rozwój różnorodnych chorób w ciele człowieka. Promieniowanie słoneczne wpływa na pole magnetyczne, które w zamian oddziałuje na fizjologię ludzkiego ciała. Ponadto istnieje przekonanie, że różne szerokości geograficzne także wpływają na organizm ludzki. Ludzie żyjący na większych wysokościach zdają się żyć dłużej, co może być spowodowane dużą koncentracją anionów wodoru.

Jakie metody lecznicze stosuje Tradycyjna Medycyna Chińska?

W tradycyjnej medycynie chińskiej używa się technik, które w medycynie Zachodniej nie są uważane za sposoby leczenia, a co najwyżej za elementy zdrowego stylu życia. Jaka jest prawda i kto w tym sporze ma rację? Jak na razie nie rozstrzygnięto tej kwestii…

Metody lecznicze wg medycyny chińskiej to:

 1. Chińska medycyna ziołowa.
 2. Chińska terapia jedzeniowa (Dietetyka TCM).
 3. Akupunktura i moksa.
 4. Tui na – terapia masażem.
 5. Stawianie baniek, jak Ba Guan.
 6. Die-da lub Tieh Ta.
 7. Qigong – ćwiczenia ruchowe, oddechowe i medytacyjne.
 8. Ćwiczenia fizyczne, jak Tai Chi Chuan i inne chińskie sztuki walki.
 9. Zdrowotna terapia psychiczna (związana z Feng shui).

Specyficzne metody leczenia pogrupowane są na różne rodzaje, stawianie baniek i Gua Sha są częścią Tui Na. Terapia uszna wchodzi w skład akupunktury i moksy. Die-da albo Tieh Ta są praktykowane przez osoby specjalizujące się w leczeniu bolesnych obrażeń, takich jak złamania kości, zwichnięcia i stłuczenia.

Od czego zależy sukces terapii wg Tradycyjnej Medycyny Chińskiej?

Sukces działań terapeutycznych tradycyjnej medycyny chińskiej zależy od trzech elementów:

 • Lekarza, który może przepisać zioła, zastosować akupunkturę, bańki, masaż, nauczyć ćwiczeń lub podać zalecenia dietetyczne.
 • Współpracy pacjenta w realizacji zaleceń, dokonanie zmian w stylu życia (dieta, ćwiczenia).
 • Własnej edukacji pacjenta dotyczącej zdrowego stylu życia.

 Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej nt. koncepcji człowieka i długiego życia w pełnym zdrowiu zapraszam na moje seminarium nt. Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, które odbędzie się w Lublinie w dniu 7 września br. o godzinie 13:00 w sali Trybunału Koronnego na lubelskiej starówce w ramach Europejskiego Festiwalu Smaku wydarzenia pt. Smakuj życie wszystkimi zmysłami. 

Iwona PęciukKilka słów o autorce artykułu:

Iwona Pręciuk to licencjonowany coach, mentor i naturoterapeuta. Od ponad 14 lat prowadzi z sukcesem swoją firmę ECK Eureka sp. z o. o. zajmującą się kształceniem zawodowym oraz rozwojem osobowości i potencjału ludzkiego na terenie UE i Polski. Jest członkiem europejskiego elitarnego stowarzyszenia zrzeszającego specjalistów rozwoju zasobów ludzkich oraz rozwoju osobistego Charted Institute for Personnel and Development w Londynie.

W obliczu nieuleczalnej choroby zainteresowała się medycyną naturalną, dzięki której odzyskała sprawność i radość życia. Jej własne doświadczenia stały się dla niej inspiracją do dalszego kształcenia w kraju i zagranicą i uzyskania kwalifikacji w zakresie bioenergioterapii, legitymuje się w tym zakresie tytułem czeladnika bioenergoteraii, hipnoterapii eriksonowskiej, nauki pobierała u uczniów Miltona Ericsona  tj. Stevena Gilligana i Roberta Diltsa, oraz u prof. Li Jie założyciela TCM School Qingbai z zakresu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

W swojej pracy łączy metodologię coachingu/mentoringu z medycyną naturalną, która stała się jej pasją i sposobem życia. Na co dzień, wspólnie z mężem Arturem, prowadzi Gabinet Medycyny Naturalnej i Masażu Drzewo Życia w Lublinie, gdzie można zasięgnąć porady z zakresu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, dietetyki leczniczej, ziołolecznictwa, masażu oraz innych zabiegów z zakresu naturoterapii. Można też wziąć udział w prowadzonych przez Panią Iwonę warsztatach dietetycznych i kursach z zakresu medytacji, świadomego oddychania czy wybranych zagadnień medycyny naturalnej.

1 Gwiazdka (nie podoba mi się)2 Gwiazdki (słabe)3 Gwiazdki (średnie)4 Gwiazdki (całkiem fajne)5 Gwiazdek (super!) (Brak ocen)
Loading...