Przewodnik współpracy z bóstwami

W książce „Archaniołowie i Wniebowstąpieni Mistrzowie” Doreen Virtue znajdziesz historie prawie 90 Wniebiowstąpionych Mistrzów – mówiąc ogólnie, gdyż w tej grupie są również Archaniołowie, Anielice, święci i bóstwa z kilku religii. Doreen wyszukała informacje na ich temat, medytowała i nawiązywała z nimi osobisty kontakt, by otrzymać od nich przekazy poprzez  seanse channelingu. Spisała swoje doświadczenia i porady, i tak właśnie powstała ta książka. Jej celem jest przedstawienie doświadczonych Wniebowstąpionych Mistrzów i uświadomienie darów, jakie można od Nich otrzymać.

Część I książki, najobszerniejsza, zawiera właśnie historie o prawie 90 Wniebowstąpionych Mistrzach, łącznie z ich przekazami, dziedzinami, którymi się opiekują i słowami wezwania, którymi można zwracać się do nich w potrzebie. W części II książki znalazły się konkretne wezwania w sprawach określonych problemów i potrzeb. W części III zamieszczona została lista bóstw odpowiedzialnych za określone potrzeby. I tak w celu ochrony dzieci zwracać możemy się do Artemidy, Kuan Yin i Westy; by chronić się przed atakami parapsychicznymi zwrócić możemy się do Ateny, El Morii, Isztar, Melchizedeka i Saint-Germaina.

Doreen Virtue sugeruje, że treść „Archaniołowie i Wniebowstąpieni Mistrzowie” można traktować jako wyrocznię – po zadaniu pytania otwarcie książki na losowej stronie ma przynieść na nie odpowiedź. Jeśli szukasz pełnego ciepła wprowadzenia do świata bóstw, nie będziesz zawiedziony.

1 Gwiazdka (nie podoba mi się)2 Gwiazdki (słabe)3 Gwiazdki (średnie)4 Gwiazdki (całkiem fajne)5 Gwiazdek (super!) (Brak ocen)
Loading...