Miejsce Mocy w Białowieży

„Miejsca mocy to obszary o pozytywnym promieniowaniu, tzn. występuje w nich taka forma subtelnej wibracji, która jest najzdrowsza dla człowieka. Dzięki niej w miejscach tych znacznie lepiej się czujemy, szybciej wypoczywamy, łatwiej regenerują się nasze siły witalne, uaktywnia się intuicja.”

Pierwszy z długich majowych weekendów był inspiracją do poznawczych wyjazdów i pieszych wycieczek -m.in. właśnie do Puszczy Białowieskiej i do Miejsca Mocy znajdującego się ok. 6 kilometrów na południowy zachód od Białowieży. Dojazd do prowadzącego do niego szlaku jest bardzo dobrze oznaczony, nie było więc problemów w jego odszukaniu.
To Miejsce Mocy stanowi kamienny krąg, z centralnym największym kamieniem pośrodku.

krąg

centralny 2

„Położone tutaj Miejsce Mocy jest szczególnie zagadkowe i interesujące. Jest ono porośnięte wieloma przedziwnie uformowanymi, często wielopniowymi i pozrastanymi dębami, sosnami i świerkami.”

drzewa

„Występuje tu również wyjątkowe nagromadzenie głogów i dzikich grusz (według niektórych badaczy jest to dowód na to, że funkcjonowało tu okresowe obozowisko pasterzy wypasających w XIX w. bydło w lesie. Pomiędzy nimi ułożone są w przemyślny system głazy różnej wielkości i kształtu, zaś pod warstwą próchnicy ukryty jest osobny system utworzony przez mniejsze kamienie.”

„Osoby wrażliwe, ustawiwszy się w odpowiednim punkcie, mogą odczuwać całą gamę subtelnych wibracji – od oczyszczających umysł, dających pełne odprężenie, do powodujących zachwianie rówowagi, lekko oszałamiających. Sam układ kamieni ma właściwości powstrzymujące od wejścia do jego wnętrza osób szczególnie wrażliwych.
Przypuszcza się, że było to miejsce kutlu dawnych Słowian. Stara legenda głosi, że istniało w Puszczy miejsce, w którym gromadzili się wtajemniczeni, by wykorzystując swoją moc i kamieni powstrzymywać wrogów i złe moce. Być może te pradawne rytuały odbywały się w tym miejscu. Jest to prawdopodobne, że położone w podliżu uroczysko nosiło niegdyś nawę Czartowe Błota, a tak wilkiego zgomadzenia drzew, jakby rozsadzonych energią płynącą z wnętrza ziemi, nie ma nigdzie indziej.”

1 Gwiazdka (nie podoba mi się)2 Gwiazdki (słabe)3 Gwiazdki (średnie)4 Gwiazdki (całkiem fajne)5 Gwiazdek (super!) (1 głosów, średnia: 2,00 z 5)
Loading...