Biorytmy

Teoria biorytmów umożliwia ustalenie dni maksymalnych, kiedy podejmowane czynności będą odnosić największy sukces, i dni krytycznych, w których należy zachować szczególną ostrożność. Uwzględnia ona amplitudę trzech wewnętrznie powiązanych cykli: fizycznego, emocjonalnego i intelektualnego. Cykl fizyczny oddziaływuje na siłę, wytrzymałość fizyczną, odporność na choroby, koordynację ruchów. Cykl emocjonalny wpływa na nastrój emocjonalny i kreatywność, a cykl intelektualny – na myślenie i pamięć.
Przyjmuje się, że wszystkie cykle rozpoczynają się w tym samym momencie: w dniu urodzenia, i biorą swój początek z tej samej linii podstawowej. Następne takie spotkanie wszystkich linii wypada po okresie 58,6 lat. Każdy z cyklów wznosi się i opada w swoim rytmie, a ich wykres przyjmuje kształt sinusoidy.
Kiedy cykl jest ponad linią podstawową, to jest on w fazie pozytywnej – energia i możliwości z nim związane rosną aż do dnia maksymalnego. Faza negatywna jest poniżej linii podstawowej i w tym czasie energia stale się zmniejsza. Kiedy cykl przecina linię podstawową w momencie przechodzenia z fazy negatywnej do pozytywnej lub na odwrót, występują tzw. dni krytyczne. W tych dniach jesteśmy najsłabsi i najmniej odporni.
Ponieważ cykle mają różną długość przez całe życie jesteśmy poddawani zmiennym rytmom. W internecie z łatwością można znaleźć gotowe programy na wyliczenie naszego biorytmu na wybrany dzień.

Jak wyliczyć swój biorytm?
Na początku należy obliczyć, ile dni minęło od dnia urodzin. Pamiętać trzeba tutaj o dodaniu dodatkowych dni z lat przestępnych.
Podziel tą liczbę przez 23, okres trwania cyklu fizycznego. Reszta z tego dzielenia powie, od jak dawna jesteś w aktualnym cyklu fizycznym w wybranym przez siebie dniu.
Dla cyklu emocjonalnego powtarzamy obliczenia dzieląc przez 28, a dla cyklu intelektualnego – dzieląc przez 33. W ten sposób można obliczyć biorytmy dla dowolnego dnia, traktując wynik jako podstawę do sporządzenia wykresu.

Dla cyklu fizycznego, trwającego 23 dni, dni szczytowe to 5 i 6, dni krytyczne to 11 i 23, dzień niżu to 17 dzień cyklu.
Dla cyklu emocjonalnego, trwającego 28 dni, dzień szczytowy to dzień 7, dni krytyczne to 14 i 28, a dzień niżu to 21 dzień cyklu.
Dla cyklu intelektualnego, trwającego 33 dni, dzień szczytowy wypada na 8 dzień cyklu, dni krytyczne to 16 i 33, a dni niżu to 24 i 25.
Raz w roku wszystkie trzy cykle przechodzą przez linię podstawową tego samego dnia, bez znaczenia jest, czy są w tych samych fazach, czy innych. Nazywa się to tzw. „krytyczną triplą”. i w te dni sugeruje się zachowanie szczególnej ostrożności.

1 Gwiazdka (nie podoba mi się)2 Gwiazdki (słabe)3 Gwiazdki (średnie)4 Gwiazdki (całkiem fajne)5 Gwiazdek (super!) (Brak ocen)
Loading...