synchronizacja półkul

Dobra współpraca – synchronizacja półkul

Dobra współpraca zawsze popłaca – co dwie półkule to nie jedna. Nasz współczesny świat zaprasza do aktywności w myśleniu, działaniu, analizowaniu  – czyli zakresu obowiązków głównie lewej półkuli. Uczuciowość, czerpanie z nieskończonych pokładów wyobraźni i przenikanie subtelnych sfer emocjonalnych i duchowych (co …