Święte zwierciadła

Wędrując między „Świętymi obrazami”

W poprzednim wpisie pisałam o powstaniu Świętych zwierciadeł – serii 21 obrazów Alexa Greya  przedstawiających ze wszystkimi szczegółami fizyczną, energetyczną i duchową anatomię człowieka. Obrazy w oryginale mają wielkość człowieka i są eksponowane tak, jakby były lustrami odbijającymi ciało widza. Źródło: alexgrey.com …