pole morficzne

Efekt „setnej małpy” i co z tego wynika

Zgodnie z najnowszymi odkryciami fizyki kwantowej, żyjące organizmy nie są żadnymi szybującymi w próżni pojedynczymi maszynami, ale holistycznymi, podlegającymi „wyższemu” porządkowi częściami większej całości. To tzw. pole informacyjne leżące u podstaw całej egzystencji wiąże człowieka ze wszystkim co istnieje. Dziś wiadomo, że …